ShowsBy genreBy networkBy ratingTV-GTV-YTV-Y7TV-14TV-PGTV-MABy countryFranceJapanSwitzerlandUnited KingdomUnited StatesFANDOM wikisFooter programRulesEditing